Catholic dating a non denominational

My two sisters and myself were baptized Anglicans, confirmed when we reached the proper age and as younger children were sent to Sunday school.Our parents attended church services on Easter Sunday, Christmas morning, and perhaps twice otherwise during the year.

I am from the state of Georgia and I am 14 years old. My parents were born in Sweden and immigrated to the United States as young adults. Branzuela, mga myembro ng Iglesia ni Manalo sa Local ng Brgy. Dahil sa pagiging pakikinig sa Catholic Radio Station Dxdd Radio Veritas, sa Religious Apologetic Programs nito. Si Kapatid na Bernie ay isa nang myebro nga CFD na naging kasali sa aming religious apologetic programs ngayon. ROVEL FONTE: FORMER BORN AGAIN PASTOR CONVERTS TO CATHOLICISM By Lay Person Scripturist There are a lot more conversion stories in the Philippines that are not posted yet.

He continued to work full-time as a carpenter to provide a decent living for his family, but on many evenings, he would slave over a stack of books for long hours.

A Change of Faith – Conversion Story of Joan Thomas I grew up in Trinidad, in the West Indies, of British parentage.

Matapos sila sumasampalataya sa iglesia Katolika at nabinyagan sa Cathedral ng Ozamiz, sila ngayon ay ganap nang mga Katoliko. Ngunyo siyay nagbalik lood dahil isa siyang Katoliko na naging SDA Evangelist. Piedad, ay grand daughter ng Obispo ng Philippine Independence Church (PIC) ngunit dahil sa weekly Bible Study sa Misamis University naging Katoliko siya at isa ako sa ninong niya, at naging ikalawang CFD President sa CFD Misamis University Chapter.

Itatakda namang dodoktrinahan si Kapatid na Emmylou Semborio na isa ring kasapi sa INC. Si Kapatid na Jandoe Alabado ang isang lay evangelist ng Seventh Day Adventist Church, siyay palaging makipagdebate sa CFD sa tuwing sumasai siya sa palatontonan ng Catholic Faith Defenders sa Radio Station Dxdd. Maningcol, Ozamiz City siya ay isang dating kaanib ng Iglesia ni Manalo sa Division Chapel ng Ozamiz, matapos na siyay isinailalim ko sa pagdodoktrina ng Santa Iglesia Katolika, siya ngayoy ganap nang Katoliko. Ang Bible na ito ay pinag-aari ni Former SDA Evangelist Alfie Java, ngayon ay ibinigay niya sa akin, nagkaharap kami sa iyang magioong debate na ang pakya ay “Resolved that the Blessed Virgin Mary is the Mother of God.” Ilang linggo pagkatapo nga debate bumisita siya sa akin sa DXDD Office at magpatulong dahil gusto niyang mangungumpisal sa iyang pari.

Leave a Reply